வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Board of Trustees

Board of Trustees

Board of Trustees

Chairman   Mr. K. Rajadurai 0644978997
Vice Chairman   Mr. U.D. Kailayapillai 0624807805
Secretary   Mrs. P. Ponnudurai 0619027664
Vice Secretary  Mr. Gajan Thabmiah 0652390804
Treasurer  Mr. K. Sivakumar 0657948212
Vice Treasurer  Mr. V. Ramu 0619234519
Mr. G. Manoraahavan
Mrs. V. Rajaratnam
Mr. V. Sanjeef
Mr. Y. Sinnathurai
Mr. R. Balasubramaniyam
Mr. S. Kandasamy
Mr. A. Jegatheeswaran
vacant t.b.c
KvK-number: 4063720

ANBI RSIN (fiscaal nummber):8092.44.445