வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Uncategorized

Actions due to the risk of corona virus

அனைத்து விநாயகர் அடியார்களுக்கும் வணக்கம். Corona virus காய்ச்சல் அபாயம் காரணமாக Nederland அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைளை எடுத்துள்ளது நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே. Corona virus காய்ச்சல் பரவுவதை தடுப்பதற்கு ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வவிநாயகர் ஆலயமும் தன்னால் ஆன நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது. அதற்கிணங்க எதிர்வரும் 31-03-2020 வரை அடியார்கள் வரவை மட்டுப்படுத்த முடிவுசெய்துள்ளோம். ஆலயத்தில் பூசைகள் தினமும் மூன்று வேளைகளும் நடைபெறும். ஆனால் அதில் 31-03-2020 வரை அடியார்கள் கலந்துகொள்வதை

Read More