வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Board of Trustees

Board of Trustees

Board of Trustees

Chairman   Mr. Y.Sinnathurai 0620506823
Vice Chairman   Mr. T.Ravindran 0620725614
Secretary   Mrs. V.Rajaratnam 0687919364
Vice Secretary  Mr. N.Sivanesan 0649917409
Treasurer  Mr. G.Manoraahavan 0653655844
Vice Treasurer  Mr. K.Sivakumar 0657948212
Mr. K.Rajadurai
Mr. UD Kailayapillai
Mr. C.Vallipuranathan
Mr. V.Ramu
Mr. V.Sanjeef
Mrs. P.Ponnudurai
Mr. R.Sambasivam
Mr. R.Balasubramaniyam
Mr. G.Thambiah
KvK-number: 4063720

ANBI RSIN (fiscaal nummber):8092.44.445