வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Actions due to the risk of corona virus

Actions due to the risk of corona virus

அனைத்து விநாயகர் அடியார்களுக்கும் வணக்கம். Corona virus காய்ச்சல் அபாயம் காரணமாக Nederland அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைளை எடுத்துள்ளது நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே. Corona virus காய்ச்சல் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வவிநாயகர் ஆலயமும் தன்னால் ஆன நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது. தற்போது Nederland அரசாங்கத்தின் விதிமுறைகளுக்கமைய பூசையில் ஆகக்கூடியது 25 அடியார்களை மட்டுமே அனுமதிக்கமுடியும் என்பதால் உங்கள் வரவை முன்கூட்டியே ஆலய குருக்களுடன் தொடர்புகொண்டு பதியுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முன்கூட்டியே

Read More