வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW

Actions due to the risk of corona virus

அனைத்து விநாயகர் அடியார்களுக்கும் வணக்கம்.
Corona virus காய்ச்சல் அபாயம் காரணமாக Nederland அரசாங்கம் பல நடவடிக்கைளை எடுத்துள்ளது நீங்கள் எல்லோரும் அறிந்ததே. Corona virus காய்ச்சல் பரவுவதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வவிநாயகர் ஆலயமும் தன்னால் ஆன நடவடிக்கைகளை எடுத்துவருகிறது. தற்போது Nederland அரசாங்கத்தின் விதிமுறைகளுக்கமைய பூசையில் ஆகக்கூடியது 25 அடியார்களை மட்டுமே அனுமதிக்கமுடியும் என்பதால் உங்கள் வரவை முன்கூட்டியே ஆலய குருக்களுடன் தொடர்புகொண்டு பதியுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முன்கூட்டியே பதிவுசெய்யத்தவர்கள் ஆலயத்துள் 25 அடியார்கள் இருந்தால் அவர்கள் வழிபாடு முடிந்து வெளியே வரும்வரை உள்ளே செல்ல முடியாது என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். இந்த நடைமுறையின் மூலம் Corona virus காய்ச்சல் பரவுவதை மட்டுப்படுத்த உதவுவோம்.

கோயிலுக்குள் நுழைவதற்கு முன்பு கைகளை கழுவி கிருமி நீக்கம் செய்யும் gel பயன்படுத்துங்கள்.
கோயிலுக்குள் 1.5 மீட்டர் இடைவெளியை கடைபிடிக்கவும், ஆலயத்தால் தெரிவிக்கப்படும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்றவும்.

நன்றி.
ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வவிநாயர் ஆலய பரிபாலனசபை.

 

Dear all Ganesha devotees.

As you all know the government of Nederland has taken many measures due to the risk of corona virus. Sri Varatharaja Selvavinayagar Temple is also taking steps to control the spread of Corona virus. We request you to contact the temple priests in advance to register your arrival as only 25 servants are currently allowed to worship in accordance with the rules of the Government of Nederland.

Those who register in advance are informed that if there are 25 servants inside the temple they cannot go inside until the worship is over and they come out. This procedure will help limit the spread of corona virus. Wash your hands and apply disinfectant gel before entering the temple. Observe a spacing of 1.5 meters inside the temple and follow the instructions given by the temple.

Thank you.

Board-Sri Varadharaja Selvavinayara Temple.

Nederland