வரவேற்கிறோம் ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர் ஆலயம்
EMAIL US AT svs.vinayagar@live.nl
CALL US NOW +31 223 620 313
DONATE NOW
Den Helder Kovil Thaer 2022

UP COMMING EVENT

சித்திரத்தேர் திருவிழா

ஸ்ரீ வரதராஜ செல்வ விநாயகர்
ஆலய தேர் திருவிழா 3-7-2022
RATHA Festival
பொதுஉபயம்

 

TEMPLE NOTICE

GIVE DONATION TO TEMPLE DEVLOPMENT

Temple is growing and we need your support. There are many ways you can donate to temple. All the funds will be used for temple improvements and operations.

MONTH EVENT CALENDAR 2022

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

BECOME A TEMPLE SUPPORTER

Please provide your contact details, so that we can provide you with regular updates on temple activities.

Thiruvilla

நிகழ்வுகள்